Poprosiliśmy Cię o podanie nam pewnych danych osobowych. Dzięki temu GRUPA PGD sp. z o.o. sp. k. (z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26), Nissan Automotive Europe, adres 8 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja oraz Nissan Sales CEE Kft. (z siedzibą w: 1117 Budapeszt, Infopark sétány 3/B.ép.) i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce (z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, Polska) (dalej łącznie zwanymi “my” lub “nas” lub „administratorami danych”), będziemy mogli lepiej świadczyć Tobie nasze usługi i zapewniać bezproblemowy kontakt. Wszystkie wymienione spółki działają osobno jako niezależni administratorzy danych.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych nam przez Ciebie.

1. JAKIE RODZAJE DANYCH ZBIERAMY?
W związku w powyższymi celami, przetwarzamy takie kategorie danych jak:

  • Dane identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko, tytuł, adres, e-mail, numer telefonu, numer VAT, numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy itp.);
  • Informacje o życiu osobistym (tj. hobby, status rodzinny, płeć, data urodzenia, preferowany język itp.);
  • Informacje związane z pojazdem (t.j. model, którym jesteś zainteresowany, pojazdy, części i usługi zakupione przez Ciebie oraz pojazdy będące Twoją własnością lub używane przez Ciebie, numer pojazdu VIN itp.);
  • Dane finansowe (t.j. dane co do finansowania itp.).

 

2. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?
Poniższa tabela określa maksymalny okres przechowania danych osobowych w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania. Po upłynięciu wskazanego czasu, dane nie będą już przetwarzane w tym celu.

Cele Przechowywanie danych
Przygotowywanie ofert dotyczących produktów lub usług mogących Cię zainteresować oraz zarządzanie nimi Nie dłużej niż przez 1 rok po złożeniu oferty
Sprzedaż pojazdów i usług oraz zarządzanie stosunkiem prawnym, którego jesteś stroną, dotyczącym pojazdu lub usługi Przez okres, jaki jest przewidywany przez prawo
Odpowiadanie na inne ewentualne pytania klienta dotyczące produktów i usług Nie dłużej niż 1 rok po przedstawieniu prośby
Analiza skuteczności naszych reklam, sprzedaży czy usług i posprzedażowych Nie dłużej niż przez 5 lat po kierowaniu reklamy bądź sprzedaży lub dostarczeniu usługi posprzedażowych
Wysyłanie Ci stosownych informacji w związku z dostarczonymi Ci pojazdami i usługami (bezpieczeństwo produktów, gwarancja, powiadomienia o przeglądach) Przez okres, jaki jest przewidywany przez prawo
Wysyłanie spersonalizowanych reklam (marketing bezpośredni, newsletter’y, profilowanie) Nie dłużej niż przez 5 lat dla naszych klientów i przez 3 lata dla potencjalnych klientów od ostatniego momentu otrzymania od nich zgody lub do momentu wycofania zgody – co nastąpi wcześniej
Przeprowadzanie ankiet zadowolenia klienta. Przez czas trwania badania, nie dłużej niż 1 rok.
Zarządzanie wnioskami o jazdy próbne 3 lata po jeździe próbnej w stosunku do potencjalnych klientów
5 lat po jeździe próbnej w stosunku do klientów

3. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE?
W celu udoskonalania naszych produktów i usług, możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom wskazanym poniżej. Możesz mieć pewność, że podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu uzyskania zobowiązań od naszych partnerów, aby zapewniali oni taki sam poziom ochrony Twoich danych osobowych, jaki zapewniamy my.

3.1. Usługodawcy
Udostępniamy informacje firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu. Przykładowo mogą to być usługi w zakresie hostingu stron internetowych, obsługi poczty elektronicznej, marketingu, sponsorowania loterii, konkursów i innych promocji, audytu, realizacji zamówień klienta, analizy danych, obsługi klienta, przeprowadzania badań klienta i ankiet satysfakcji. Firmy świadczące te usługi mają obowiązek ochrony Twoich danych i mogą znajdować się w każdym miejscu, w którym działamy.

3.2. Inni odbiorcy
Możemy udostępniać informacje innym spółkom Nissana, które będą wykorzystywać te dane wyłącznie w celach i na zasadach określonych w tym dokumencie.
W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, połączenia itp. możemy przekazać dowolne dane osobowe odpowiedniej osobie trzeciej.

3.3. Zgodność z prawem i bezpieczeństwo
Może być konieczne – na mocy prawa, postępowań prawnych, sporów sądowych i / lub wniosków władz publicznych i rządowych w kraju Twojego zamieszkania lub poza nim – abyśmy ujawnili Twoje dane osobowe. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zmuszeni, gdyż ujawnienie jest konieczne lub właściwe do celów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym. Jeśli jest to prawnie dozwolone, poinformujemy Cię przed takim udostępnieniem danych.
Możemy również ujawnić dane osobowe, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony naszych praw i wykorzystania dostępnych środków zaradczych, egzekwowania naszych regulaminów, wyjaśniania oszustwa lub ochrony naszych działań lub użytkowników.

3.4. Transfer danych poza EOG
Opisane powyżej sposoby udostępniania danych mogą obejmować transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przywiązujemy szczególną uwagę do przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z tym, w przypadku takiego przekazania danych poza EOG, wdrożymy środki w celu zapewnienia, że przekazane dane osobowe korzystają z odpowiedniego poziomu ochrony. W takim wypadku możesz uzyskać więcej informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń oraz odnośnie udostępnienia danych, kontaktując się z danym administratorem danych za pośrednictwem odpowiedniego, wyżej wymienionego adresu e-mail.

4. Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych lub żądania ich sprostowania lub usunięcia. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub żądania ograniczenia przetwarzania. Ponadto masz prawo poprosić o uzyskanie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie.
Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez GRUPA PGD sp. z o.o. sp. k. (z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26) Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres iod@holding1.pl.
Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Automotive Europe Twoich danych osobowych, prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres dpo@nissan-europe.com.
Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Sales CEE Kft. i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres poland@nissan-services.eu.
Jednocześnie, masz także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest w Polsce:
Nazwa urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000
Fax.: 22 531 03 01
Strona internetowa: https://uodo.gov.pl
Informacje o elektronicznym składaniu skarg: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt